Czeka każdego z nas, choć nie każdy może liczyć na taką samą. Emerytura – przez wielu wyczekiwana, ale coraz częściej spoglądamy na nią z dużą dozą niepokoju. Ekonomiści sporo mówią o tym, że system emerytalny jaki funkcjonuje w naszym kraju może polec szybciej i z większym hukiem niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.

Politycy i niektórzy dziennikarze wypowiadają rzecz jasna uspokajające zaklęcia, jednak czynią to z coraz mniejszym przekonaniem. Czy to oznacza, że przed polskim emerytem stoi bardzo niepewna przyszłość? Z pewnością błędem byłoby sianie na tym tle jakiejkolwiek paniki, albowiem możliwości jakie mamy pozwalają pewne sytuacje przewidywać i na bieżąco im zapobiegać. Ogólne wnioski są jednak takie, że system wypłacania emerytur i gromadzenia środków na ich rzecz, który de facto ma swoje początki już w XIX wieku, nie sprawdza się po kilkunastu dekadach tak jak zakładano.

Trzeba więc liczyć się z tym, że zacznie być stopniowo modyfikowany, a jakie rezultaty to przyniesie – okaże się za dłuższy czas.

www.wiezirodzinne.pl