Istnieją także systemy operacyjne posiadające bardzo skomplikowaną strukturę. Do ich zadań należy przede wszystkim nadzorowanie innych podrzędnych systemów, które są zainstalowane na innych komputerach, komputerach połączonych na zasadzie sieci. Wspomniane systemy odbierają takowe aplikacje, jako tak zwanych „klientów”, którzy w danej chwili korzystają z usług zewnętrznych serwerów. Takowa aplikacja komunikuje się ze wspomnianym serwerem, i pozwala na trójnasób realizować zaplanowane działania.

Przede wszystkim wszelkie uruchamiane na nim aplikacje są widoczne i prezentują się na komputerze „klienta”. Drugim sposobem jest takowy, dzięki któremu zasoby wyświetlane na komputerze „klienta” są dostarczane właśnie z serwera. Trzecim jest wzajemne współdziałanie wielu komputerów na zasadzie równości, jednocześnie umożliwiającym im wykorzystywanie zasobów zapisanych na każdym z nich. Te wszystkie możliwości daje nam właśnie system o skomplikowanej strukturze.

Oknoplast Kraków greyhoundcandle.pl www.omialab.pl