Członkowie Amnesty International wierzą w skuteczną działalność na rzecz konkretnych osób.Ich badania, kampanie, wysiłki podejmowane są po to, by zmieniać prawo i wpływać namiędzynarodową i lokalną politykę. Ich apelom i listom przyświeca idea polepszenia losu konkretnych kobiet, mężczyzn i dzieci. Nawet przy zbrodniach o charakterze masowym, Amnesty stara się przytaczać w swoich raportach przypadki indywidualnych ofiar i powoływać się na ich doświadczenia.

 Ofiary to coś więcej niż statystyka. Ofiary mają nazwiska. Mają daty urodzenia. Mają swoje historie.

I każda z nich ma prawo do sprawiedliwości. Amnesty International jest organizacją niezależną od wszelkich rządów, ideologii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu. Nie popiera ani też nie potępia jakichkolwiek rządów czy systemów politycznych, niekoniecznie też podziela poglądy osób, o prawa których walczymy. Aby zapewnić sobie ową niezależność, Amnesty International nie przyjmuje środków pieniężnych ani od rządów ani od partii politycznych na działania związane z dokumentowaniem naruszeń praw człowieka i podejmowaniem działań przeciwko takim naruszeniom.

Amnesty International jest finansowana z pieniędzy członkowskich oraz dzięki darowiznom, zarówno od osób prywatnych, jak i firm. Amnesty International Polska powstało w 1989 r., a w czerwcu 1990 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.

https://gierczycka.pl/adwokat-rozwodowy-gliwice notariusz poznań bhp gliwice