Edukacja o prawach człowieka to różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy o prawach człowieka i zachęcanie do działalności w ich obronie. Edukacja w dłuższej perspektywie zmienia postawy i zachowania przyczyniając się do powszechnego poszanowania praw i równości. Wzmacnia wiedzę, uczy umiejętności stawania w obronie praw swoich i innych ludzi. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem w realizacji działań edukacyjnych w szkole czy w społeczności lokalnej.

Metody pracy wykorzystywane w edukacji o prawach człowieka pozwalają na włączenie uczniów w proces poznawania i odkrywania. Dzięki aktywizującym metodom uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami zajęć, a nie tylko biernymi odbiorcami słów nauczycieli czy trenerów. Ten sposób nauczania jest najwłaściwszy, gdy mówimy o prawach człowieka ponieważ nie daje jednej „właściwej” i „słusznej” odpowiedzi, ale motywuje do pracy i refleksji. O prawach człowieka w kontekście szkoły można uczyć jedynie, gdy samemu szanuje się i przestrzega praw człowieka w środowisku szkolnym.

Najważniejszy jest szacunek i zaufanie do uczniów, a dzięki korzystaniu z metod aktywnych, uczniowie mogą czuć się swobodniej i zwiększać swój udział w zajęciach.

https://adwokatzajac.pl/ mecenas-lodz.com.pl